Chương trình đầu tư EB-5 cần thận trọng với các nguồn quỹ không hợp pháp

Trong bất kể chương trình nào cũng sẽ có những đối tượng xấu lợi dụng và làm những điều không đúng. Ngay cả chương trình đầu tư EB-5 cũng như vậy. Các nhà đầu tư cần triển khai thận trọng nguồn vốn của mình vào các dự án, tìm công ty tư vấn uy tín, tin tưởng để giao phó điều này. Việc mất tiền oan không phải chưa từng xảy ra với các nhà đầu tư. 

Các hình thức đầu tư vốn EB-5 vào Dự án

  • Đầu tư thông qua Trung tâm vùng: Nhà đầu tư EB-5 không phải là người cho Dự án vay trực tiếp vì nhà đầu tư EB-5 không được nhận bất cứ đảm bảo trực tiếp nào thể hiện khoản đầu tư của mình sẽ được chắc chắn hoàn lại. Theo bản chất của chương trình EB-5, vốn đầu tư cần luôn có “rủi ro”. Vì vậy, để đáp ứng điều kiện “rủi ro” và vẫn đảm bảo vốn đầu tư được quản lý chặt chẽ, các nhà đầu tư EB-5 sẽ đầu tư vốn cổ phần vào một Công ty hợp danh được quản lý bởi Trung tâm vùng. Trung tâm vùng này sau đó sẽ đứng ra cho dự án EB-5 vay.
  • Đầu tư trực tiếp: Nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư trực tiếp vào dự án dưới dạng vốn chủ sở hữu. Không có sự tham gia của Trung tâm vùng theo hình thức này.

Hình thức đầu tư thông qua Trung tâm vùng có thể mang đến cho nhà đầu tư ít rủi ro hơn, do nhà đầu tư biết rõ về thời gian dự kiến sẽ được nhận lại khoản đầu tư. Trong khi đó, với hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư sẽ bị phụ thuộc vào các điều kiện hiện tại của thị trường. Tuy  nhiên, với những nhà đầu tư có tự tin vào dự án đầu tư và hiểu rõ về ngành nghề kinh doanh sẽ cảm thấy an tâm hơn khi đầu tư vào dự án mà chính mình chọn lựa. Hơn nữa, lãi suất từ những Dự án qua Trung tâm vùng thường khá thấp, trong khi nhà đầu tư EB-5 trực tiếp có thể nhận được khoản lợi nhuận cao hơn.

Những loại tài sản, thu nhập sau sẽ được xem là hợp pháp

– Tiền bạn được thừa hưởng từ người thân (ông bà, cha mẹ, anh/chị/em). Sở Di trú Mỹ không khó khăn trong quá trình đòi hỏi chứng minh số tiền thừa hưởng kiếm được như thế nào từ lúc ban đầu, chỉ yêu cầu bản giải trình về quá trình này là đủ.

– Các nguồn thu nhập khác như tiền lương, thu nhập từ doanh nghiệp riêng, thu nhập đầu tư, chiến thắng trong xổ số. Một số loại tài liệu đi kèm cần cung cấp:

+ Chứng từ chứng minh thu nhập từ lương, thưởng nếu bạn là người lao động.

+ Trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp, cần có chứng từ chứng minh sự tồn tại của việc kinh doanh, sở hữu doanh nghiệp, chứng minh tài chính trong 5 năm gần nhất.

+ Chứng từ chứng minh việc nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và doanh nghiệp đầy đủ cho Nhà nước nếu loại hình kinh doanh, thu nhập có được thuộc đối tượng chịu thuế.

– Ngoài ra, nhà đầu tư có thể vay tiền ngân hàng để tham gia đầu tư EB-5 và cần đảm bảo rằng:

+ Vay với tư cách cá nhân và chịu trách nhiệm trả nợ.

+ Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản người nộp đơn.

+ Giá trị khoản vay không được vượt quá tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, Sở Di trú Mỹ sẽ không chấp nhận các loại thu nhập sau:

+ Các nguồn tiền từ các hoạt động phạm pháp trong nước và nước ngoài.

+ Các nguồn thu nhập không có giấy tờ khai thuế, có dấu hiệu rửa tiền.

+ Các nguồn thu nhập từ buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi, nhìn chung là các nguồn tiền không giao dịch được qua ngân hàng và không có báo cáo thuế đầy đủ.

Một tài khoản ngân hàng không phải là một ngưỡng đủ thẩm định. Thay vào đó, các Trung tâm khu vực cần đặt thêm các câu hỏi để hiểu nền tảng của các ứng cử viên EB-5 của họ. Họ nên chạy một màn hình nền văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của khách hàng và các thành viên gia đình trực tiếp đang cung cấp các quỹ đầu tư EB-5. Ngoài ra, các Trung tâm khu vực được khuyến khích mạnh mẽ để ghi lại thực tiễn của trung tâm về việc xem xét nguồn gốc của tất cả các quỹ đến. Gánh nặng của bằng chứng về sự tích cực là rất nhiều vào Trung tâm khu vực. 

Trung tâm khu vực EB-5 đang được điều tra sẽ giảm đáng kể chi phí điều tra và thu giữ, nếu nó có thể cho thấy nó hoạt động tích cực để ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp xâm nhập vào đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải có một luật sư EB-5 đủ điều kiện ở bên cạnh bạn, vì họ có khả năng xóa một Trung tâm khu vực của sự phức tạp nếu một vấn đề xảy ra. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn! 

Xem thêm: 5 lời khuyên cho bạn về báo cáo nguồn vốn eb-5

Trả lời