Chiến lược báo cáo tài chính trong các dự án trung tâm khu vực EB-5 (P2)

Không nên bỏ qua việc theo dõi hoạt động tài chính của dự án sau đợt chào bán ban đầu chỉ dựa trên các dự báo và không thể thực hiện được theo đúng quy định. Các nhà đầu tư cần có chiến lược báo cáo tài chính, theo sát dự án để đảm bảo đầu tư của mình là chính xác. Chương trình EB-5 khi các nhà đầu tư sẵn lựa chọn trung tâm khu vực EB-5 thì nhà phát triển dự án cần đảm bảo cho nhà đầu tư về khoản vốn họ đã đầu tư được sử dụng đúng. Chiến lược báo cáo tài chính trong các dự án trung tâm khu vực EB-5 (P1) đã đưa ra đưa mục tiêu và yêu cầu về báo cáo tài chính cũng như cơ cấu giải ngân quỹ. Trong phần 2, các bạn cùng tham khảo thêm về thủ tục kiểm toán và danh sách kiểm tra báo cáo cho nhà đầu tư. 

3. Thủ tục kiểm toán

Kiểm toán yêu cầu công ty đánh giá kế toán có chứng chỉ, chuyên nghiệp để xác minh rằng báo cáo tài chính là chính xác và được tuân thủ theo khuôn khổ báo cáo được lựa chọn, điển hình là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi theo tiêu chuẩn (GAAP).

Ngoài việc cung cấp ý kiến ​​về báo cáo tài chính hàng năm, kiểm toán viên thường sẽ xem xét các báo cáo quý khác cũng như không thực hiện kiểm toán chính thức. Mặc dù có sự đảm bảo lớn hơn về kiểm toán, các thủ tục kiểm toán đặt ra gánh nặng cho các công ty cả về mặt tài chính và về sự cần thiết phải lập báo cáo tài chính vào thời hạn. Như vậy, các nhà đầu tư có thể đồng ý kiểm toán là không cần thiết, và kiểm toán thường không được tiến hành cho các dự án EB-5.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Việc tập trung gần đây vào việc ngăn chặn gian lận và chiếm đoạt trên thị trường EB-5 có thể yêu cầu các dự án cam kết kiểm toán thường xuyên hơn các báo cáo tài chính của họ. Mặc dù các dự án đã yêu cầu cung cấp các báo cáo cho các nhà cho vay và các nhà đầu tư cao cấp cũng có thể cung cấp các báo cáo này cho các nhà đầu tư EB-5 giảm bớt sự bất tiện, các dự án khác có thể giảm chi phí bằng cách cung cấp các báo cáo kiểm toán cho NCE, và tài sản, và thông tin chưa được kiểm tra về JCE.

Số lượng đơn chương trình EB-5 càng tăng đòi hỏi các nhà đầu tư càng phải thận trọng

Thông tin này kết hợp với sự giám sát khác trong việc giải ngân vốn sẽ tạo ra một môi trường minh bạch và giúp cho các nhà đầu tư yên tâm, nhưng các nhà đầu tư lại phải nhận thức được rằng nếu các báo cáo tài chính đã bị làm sai lệch thì việc chiếm đoạt số tiền đầu tư có thể vẫn không bị phát hiện ngay cả khi kiểm toán.

4. Danh sách kiểm tra báo cáo cho nhà đầu tư

Hợp tác hữu hạn hoặc hợp đồng hoạt động đối với NCE cần nêu rõ cơ chế báo cáo tài chính và nhà nước báo cáo doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp cho nhà đầu tư.

Trong trường hợp tài liệu tổ chức không đề cập đến báo cáo tài chính, nhà đầu tư EB-5 có thể không được cung cấp thông tin tài chính cho đến khi họ gửi bản kiến ​​nghị I-829 về xoá bỏ điều kiện thường trú, đòi hỏi Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ(USCIS) phải đánh giá các dự án tài chính để đảm bảo nhà đầu tư đã hoàn thành các yêu cầu EB-5. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường được cung cấp một báo cáo hàng năm hoặc hàng quý.

Kiểm tra kĩ càng các bước và báo cáo tài chính trung tâm khu vực EB-5

Danh sách kiểm tra sau đây bao gồm các câu hỏi mà nhà đầu tư nên hỏi khi xem xét các tài liệu tổ chức dự án để đánh giá mức độ báo cáo tài chính sẽ được cung cấp:

  1. NCE có cung cấp báo cáo tài chính cho các nhà đầu tư không?
  2. Các báo cáo này sẽ được cung cấp khi nào và bao lâu?
  3. Những thông tin tài chính này sẽ bao gồm những gì?
  4. Sẽ báo cáo được lập theo một khuôn khổ kế toán được chấp nhận?
  5. Các báo cáo sẽ được kiểm toán?
  6. Liệu NCE cũng cung cấp cho nhà đầu tư thông tin tài chính về JCE?

Trong các dự án trung tâm khu EB-5 vực liên quan đến nhiều nhà cho vay, khi tính toán công việc dựa trên việc tạo việc làm gián tiếp qua công việc của JCE cũng như các công việc tạo ra do việc truyền các quỹ đầu tư vào nền kinh tế địa phương, báo cáo tài chính đặc biệt quan trọng trong việc xác minh các quỹ đã được triển khai như cần thiết. Các quỹ của nhà đầu tư phải được áp dụng chỉ để tạo việc làm, và tài liệu về sự vận động thích hợp của quỹ là rất cần thiết cho đơn I-829.

Các nhà đầu tư chứng khoán có thể xem xét cung cấp thêm thông tin tài chính chi tiết cho các nhà đầu tư thường xuyên trong suốt thời gian sử dụng của dự án nhằm đảm bảo cho họ sử dụng đúng quỹ đầu tư. Trước khi thực hiện dự án, các nhà đầu tư phải đánh giá cẩn thận mức độ báo cáo đã hứa trong bối cảnh riêng của mỗi dự án. Tất cả các bên có thể làm việc để ngăn cản gian lận trong các dự án EB-5 và tăng cơ hội thành công cho các doanh nghiệp mới. 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

» HỘI THẢO ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ GẦN NHẤT