Chiến lược báo cáo tài chính trong các dự án trung tâm khu vực EB-5 (P1)

Theo Chương trình EB-5, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chi tiêu đáng kể cho các doanh nghiệp thương mại mới ở Hoa Kỳ và không được chấp nhận hoàn trả các quỹ đầu tư cho đến khi đơn I-829 của họ bị xét duyệt. Các nhà đầu tư thường tham khảo ý kiến ​​của các cố vấn và cố vấn tài chính có kinh nghiệm để tiến hành khảo sát kỹ lưỡng các nhà phát hành chứng khoán và các dự án EB-5. Chính vì vậy, các nhà đầu tư EB-5 cần phải nắm bắt được chiến lược báo cáo tài chính trong các dự án đầu tư vào trung tâm khu vực EB-5.

 

Không nên bỏ qua việc theo dõi hoạt động tài chính của dự án sau đợt chào bán ban đầu

Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường chỉ dựa trên các dự báo và không thể thực hiện được theo đúng quy định. Điều này đã gây ra những lo ngại trong những năm gần đây với các hành động được công bố rộng rãi của Uỷ ban chứng khoán và Ủy ban giao dịch (SEC) tập trung vào các dự án EB-5.

Ví dụ như năm 2015, SEC cáo buộc các nhà đầu tư trong một dự án của Seattle do Path America quản lý đã trở thành nạn nhân của sự gian lận vì nhà phát triển đã chiếm dụng gần 18.000.000 đô la cho các quỹ đầu tư cho mục đích sử dụng cá nhân. 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Vì một trong những yêu cầu của chương trình EB-5 là toàn bộ đầu tư được tạo ra cho việc tạo việc làm, các nhà đầu tư đã dễ dàng tìm kiếm báo cáo minh bạch hơn về phía các doanh nghiệp thương mại mới để giám sát việc sử dụng quỹ và do đó bảo vệ cơ hội thành công của họ xét xử thông qua chương trình.

Tương tự, các nhà phát triển dự án phải đảm bảo cho nhà đầu tư quỹ của họ đang được giải ngân theo kế hoạch theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ và các yêu cầu của chương trình EB-5. Bài viết này thảo luận về một số lĩnh vực trọng tâm trong báo cáo tài chính cho các nhà đầu tư và các nhà phát triển dự án trong bối cảnh trung tâm khu vực EB-5. 

1. Mục tiêu và yêu cầu về báo cáo tài chính

Các nhà phát hành EB-5 hiện tại tiến hành một loạt các báo cáo tài chính trên cơ sở kiểm toán hàng năm hoặc hàng quý chưa kiểm toán, từ các báo cáo nhỏ đến báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm bảng cân đối kế toán. Nhà đầu tư phải quyết định trước khi thực hiện các khoản tiền cho dù mức độ báo cáo một doanh nghiệp mới sẽ thực hiện đủ cho các mục đích của họ. Trong khi xem xét bất kỳ báo cáo tài chính nào được cung cấp, các nhà đầu tư EB-5 thường sẽ trả lời ba câu hỏi chính:

  1. Các quỹ đầu tư có được tạo ra để tạo việc làm theo yêu cầu không?
  2. Liệu dự án có duy trì được số công việc cần thiết không?
  3. Các nhà đầu tư có nhận được lợi tức đầu tư không? 

Trong khi phần lớn các dự án được hình thành dưới hình thức công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Do đó không có nghĩa vụ pháp lý để thực hiện bất kỳ báo cáo tài chính nào ở hầu hết các bang thì các đơn vị được đánh thuế theo quan hệ đối tác được yêu cầu phải cung cấp bản báo cáo hàng năm về cổ phần, tín dụng.

dự án được hình thành dưới hình thức công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn

Mặc dù các nhà phát triển dự án có thể không có nghĩa vụ cung cấp thông tin tài chính đang diễn ra cho các nhà đầu tư ngoại trừ khi các nhà đầu tư bỏ phiếu dựa trên thông tin đó, các dự án có thể được lợi từ các thủ tục báo cáo tài chính kỹ lưỡng. Các nhà phát triển phải trấn an các nhà đầu tư về các khoản tiền đang được giải ngân theo thỏa thuận trong kế hoạch kinh doanh EB-5 và các nhà đầu tư đang nhận được các khoản phân phối thích hợp.

Thêm vào đó, các báo cáo tài chính có thể chỉ ra cho các nhà đầu tư xem dự án có đang theo đúng kế hoạch mà dự án được đưa ra và liệu nó có thể tạo được số lượng việc làm cần thiết và tạo ra lợi tức đầu tư. Quan trọng nhất là các báo cáo tài chính toàn diện và thủ tục kiểm toán có thể giúp ngăn chặn sự gian lận của tất cả các bên tham gia vào một dự án. 

Dự án phải đảm bảo tạo ra ít nhất 10 việc làm cho 1 nhà đầu tư

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thừa nhận rằng gian lận có thể xảy ra ngay cả trong các dự án đưa ra được các báo cáo định kỳ, vì một nhà phát triển có hành vi gian lận có thể sẽ có ý định giả mạo báo cáo tài chính. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn có thể thận trọng trong việc xem xét thông tin này và có thể thông báo cho SEC và theo đuổi hành động pháp lý để bảo vệ đầu tư của họ trong trường hợp phát hiện có gian lận.

2. Cơ cấu giải ngân quỹ

Trong mô hình trung tâm khu vực EB-5, các nhà đầu tư nước ngoài đóng góp cho một doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Do đó đầu tư vào các quỹ này trong tổ chức tạo việc làm (JCE) điều hành dự án và tạo ra số việc làm cần thiết cho mỗi nhà đầu tư.

Như vậy, các nhà đầu tư nên tìm ra các dự án cung cấp báo cáo tài chính về các hoạt động của cả NCE và JCE. Các dự án làm việc với các tổ chức cho vay có thể sẽ phải cung cấp các báo cáo hàng quý cũng như các báo cáo kiểm toán hàng năm cho tổ chức đó và sẽ được cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5.

Mô hình trung tâm khu vực cũng cho phép đầu tư vào một “hoạt động kinh doanh gặp khó khăn”, hoạt động ít nhất là hai năm và đã duy trì tổn thất hơn 20% giá trị ròng của mình trong vòng một đến hai năm trước khi nộp đơn I-526 của nhà đầu tư yêu cầu định cư vĩnh viễn có điều kiện. Trong trường hợp này, cần phải có một báo cáo tài chính chi tiết được kiểm toán tại thời điểm đầu tư để thành lập vào Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) công việc kinh doanh thực sự gặp rắc rối và đầu tư EB-5 có thể bảo vệ được số công việc cần thiết sẵn có. 

Ngoài ra để tìm kiếm các dự án cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, các nhà đầu tư có thể muốn thương lượng các biện pháp tự vệ bổ sung vào thỏa thuận cho vay của họ để cung cấp cho các yêu cầu duy nhất của chương trình EB-5. Ví dụ, bởi vì việc trả nợ trước hạn cho NCE bởi JCE sẽ phá vỡ các điều kiện của chương trình vì khoản đầu tư sẽ không còn có nguy cơ, các nhà đầu tư có thể muốn chỉ định rằng các quỹ phải được tái triển khai sang một JCE ngay lập tức khi trả nợ để tránh vấn đề này. Các cố vấn và cố vấn tài chính có kinh nghiệm với chương trình này có thể tư vấn cho các nhà đầu tư về cách thức cấu trúc các hiệp định vay vốn.

Một biện pháp tự vệ bổ sung là để dự án chỉ định một nhân viên giải ngân, người sẽ áp dụng khoản tài trợ đó cho từng giai đoạn của dự án. Điều này cung cấp thêm một mức độ bảo đảm để đảm bảo số tiền đầu tư được áp dụng như đã xác định trong kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của EB-5.

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

» HỘI THẢO ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ GẦN NHẤT