Chiến dịch cai thuốc lá ở Mỹ

Tổng thống Barack Obama là một trong hàng triệu người Mỹ hút thuốc lá đang cố gắng cai thuốc. Sau cuộc kiểm tra sức khỏe … Đọc tiếp Chiến dịch cai thuốc lá ở Mỹ