Gọi ngayTư vấn

Chặng đường nhập cư và nhập quốc tịch của người Việt tới Mỹ

Dân số nhập cư Việt Nam ở Mỹtrước năm 1975, đã tăng lên đáng kể, tăng gấp đôi mỗi thập kỷ giữa năm 1980 và năm 2000, và sau đó tăng 26 phần trăm trong những năm 2000. Vào năm 2014, người Việt Nam đại diện cho nhóm di dân lớn thứ sáu trong nước, sau những người sinh ra ở Mexico, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, El Salvador. 

Có cả một vùng mà cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ

Di cư của người Việt Nam sang Mỹ đã trở thành một nguồn nhân đạo sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, và theo thời gian chuyển đổi thành một trong những hiệp hội gia đình. Đến năm 2014, 1,3 triệu người nhập cư Việt Nam cư trú tại Mỹ chiếm 3% trong tổng số 42,4 triệu người nhập cư của quốc gia.

Mỹ là nước dẫn đầu cho người di cư Việt Nam, theo sau là Australia (với 227000 người nhập cư Việt Nam), Canada (183000) và Pháp (126000) theo ước tính giữa năm 2015 của Liên hợp quốc về dân số.

Phần lớn người nhập cư Việt Nam có cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ (được gọi là “thẻ xanh”) có đủ tiêu chuẩn là người di dân được bảo trợ bởi gia đình hoặc là thân nhân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ. So với tổng dân số Mỹ sinh ra ở nước ngoài, người nhập cư Việt Nam có nhiều khả năng Tiếng Anh là một hạn chếngôn ngữ, nhưng có thu nhập cao hơn và tỷ lệ nghèo thấp hơn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Người nhập cư Việt Nam có nhiều khả năng được nhập tịch công dân Mỹ so với dân số di dân tổng thể. Năm 2014, 76% trong số 1,3 triệu người nhập cư Việt Nam định cư tại Mỹ là những công dân nhập tịch, so với 47% tổng số sinh viên nước ngoài sinh sống.

Phần lớn (71 phần trăm) người nhập cư Việt Nam đã đến Mỹ trước năm 2000. 19% khác đến từ năm 2000 đến năm 2009, và thêm 10% vào năm 2010 và sau đó.

Hầu hết Người Việt đều có thẻ xanh và cư trú hopwk pháp tại Mỹ

Di cư của người Việt Nam sang Mỹ đã trở thành một dòng chảy của người tị nạn sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Những ngườitị nạn sơ khai là một phần của cuộc di tản do Mỹ  tài trợ và bao gồm các nhân viên quân sự và các chuyên gia có trình độ học vấn cao, quân đội Hoa Kỳ hay chính quyền miền Nam. Ngược lại, làn sóng thứ hai của người tị nạn Việt Nam, thường được gọi là “thuyền nhân”, đã đến vào cuối những năm 1970. Phần lớn những người này đến từ các vùng nông thôn và thường ít học. Nhiều người tị nạn Việt Nam đến Mỹ  từ năm 1983 đến năm 2004 bước đầu được tái định cư ở các tiểu bang có số đông nhập cư, bao gồm California, Texas, và Washington State – điều này phần lớn phản ánh sự phân bố địa lý của người nhập cư Việt Nam ngày nay.

Cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng đông

Người tị nạn phải nộp đơn xin cấp cư trú hợp pháp (LPR) một năm sau khi được nhập cảnh vào Mỹ, và gần như tất cả người nhập cư Việt Nam (99 phần trăm) nhận được thẻ xanh vào năm 1982 đã nhập quốc tịch Mỹ. Từ năm 1980, có một xu hướng giảm tổng quát về số người nhập cư Việt Nam, và sau đó, ít thẻ xanh được cấp cho người Việt Nam như người tị nạn.

Thay vào đó, ngày càng có nhiều người nhập cư Việt Nam bắt đầu hội đủ điều kiện cho vị trí LPR thông qua quan hệ gia đình (hoặc là người thân trực tiếp của công dân Mỹ hoặc thông qua các sở thích do gia đình tài trợ).

Trong năm 2014, phần lớn (97 phần trăm) người nhập cư Việt Nam trở thành LPRs ở Mỹ thông qua các chế độ ưu đãi do gia đình tài trợ (61 phần trăm) hoặc vì họ là người thân của công dân Mỹ (36 phần trăm).

Trong cùng năm đó, chỉ có 1% LPR Việt Nam mới là người tị nạn hoặc người mất nơi cư ngụ đã điều chỉnh tình trạng của họ. Người nhập cư Việt Nam ít có khả năng trở thành LPRs thông qua con đường làm việc (2 phần trăm) so với dân số LPR chung (15 phần trăm).

Tới ngày nay, cuộc sống của những người dân Việt Nam tại Mỹ có cuộc sống đầy đủ, kinh tế vững chắc và có thể bảo trợ người thân để đặt chân lên nước Mỹ. Người dân Việt nam di dân sang mỹ từ rất sớm, ngày nay cũng có rất nhiều người Việt muốn muốn định cư tại Mỹ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời