Cấu trúc điển hình của dự án EB-5

Cấu trúc điển hình của một dự án EB-5 là gì? Đây là câu hỏi mà được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và đặt ra. Câu trả lời rất phức tạp. Để giải đáp câu hỏi này, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, có nhiều dự án EB-5 lại có cấu trúc khác nhau.

Các bên quan trọng tham gia Dự án EB-5

Bước đầu tiên trong bất kỳ cuộc thảo luận cấu trúc dự án EB-5 nào là hiểu các bên tham gia vào giao dịch và xác định vai trò mà mỗi bên sẽ tham gia. Những người tham gia có thể có nhiều vai trò trong một giao dịch vì vậy điều quan trọng là phải suy nghĩ thông qua tác động của một số bên thực hiện một số vai trò nhất định.   

Những người tham gia chính trong thỏa thuận dự án EB-5 bao gồm:

 • Nhà tài trợ dự án (nhà phát triển bất động sản hoặc hoạt động kinh doanh, chủ dự án)
 • Nhà tài trợ vốn (thường giống như nhà tài trợ dự án)
 • Nhà tài trợ Trung tâm vùng
 • Quản lý Quỹ EB-5
  Quỹ EB-5 thường có cấu trúc như là một công ty hợp danh hoặc LLC với các nhà đầu tư phục vụ dưới hình thức các thành viên hợp danh hoặc các thành viên và Quản lý Quỹ EB-5 là thành viên hợp danh hoặc thành viên quản lý của quỹ EB-5.
 • Cố vấn dự án
 • Luật sư nhập cư
 • Luật sư chứng khoán
 • Người viết kế hoạch kinh doanh
 • Nhà kinh tế học
 • Tư vấn Dịch vụ Ngân hàng / Khế ước


Các quyết định cơ cấu chính


Câu hỏi tiếp theo là ” Làm thế nào để dự án EB-5 phù hợp với vốn đầu tư và chức năng đầu tư như một khoản vay hoặc đầu tư vốn cổ phần?” Nhà đầu tư EB-5 sẽ luôn là nhà đầu tư “cổ phiếu” trong một số công suất, cho dù họ trực tiếp sở hữu vốn cổ phần lợi ích trong dự án hoặc lợi ích vốn cổ phần trong Quỹ EB-5 (thường được gọi là “doanh nghiệp thương mại mới” hoặc “NCE”).

Cơ cấu tổ chức dự án EB-5

NCE có thể cho vay với công ty phát triển (“cơ quan tạo việc làm” hoặc “JCE”) hoặc NCE có thể thực hiện việc đầu tư vốn cổ phần trực tiếp vào dự án. Cấu trúc phổ biến hơn là đầu tư nợ vì nó cung cấp nhiều tiêu chuẩn hóa và bảo vệ hơn cho các nhà đầu tư với một con đường rõ ràng để thoát.

Nếu được cấu trúc dưới dạng nợ, khoản vay từ NCE vào JCE có thể dưới hình thức bất kỳ công cụ nợ nào có thể tưởng tượng được, với các ưu tiên khác nhau, các giao ước và nghĩa vụ đi kèm với từng loại như vay nợ cao cấp, khoản vay thứ hai, hoặc vay mượn. Công bằng cũng có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau. Các quyết định về cơ cấu vốn được cụ thể hóa và phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của dự án, các nhà đầu tư mục tiêu và vị trí của vốn EB-5 trong toàn bộ tổng vốn. Một luật sư chứng khoán có kinh nghiệm có thể cung cấp hướng dẫn về một số trong những quyết định quan trọng này và đảm bảo dự án được cấu trúc hợp pháp và có thể tiếp cận được với các nhà đầu tư.


Đầu tư công bằng:

Các nhà đầu tư đóng một vai trò tích cực hơn.
Cấu trúc này thường được sử dụng trong các giao dịch nhỏ hơn, nơi chủ sở hữu EB-5 trực tiếp tham gia quản lý và / hoặc muốn có lợi nhuận có ý nghĩa.
Một số thị trường yêu cầu đầu tư bằng vốn chủ sở hữu nhiều hơn. Như một vấn đề chung, các nhà đầu tư ở Trung Quốc muốn bảo tồn vốn hơn lợi nhuận theo kiểu vốn cổ phần. Tuy nhiên, các thị trường khác có thể dễ tiếp thu hơn đối với các cơ cấu cổ phần truyền thống.
Các thỏa thuận lớn hơn có thể đã được hoàn thành bằng cách sử dụng mô hình vốn cổ phần trước khi mô hình cho vay trở nên phổ biến hơn.


Đầu tư từ các khoản vay:

Đầu tư dựa vào khoản vay


Các nhà đầu tư đóng một vai trò thụ động hơn.
Cơ cấu này được các nhà đầu tư ưa chuộng hơn do nhận thức như một hình thức đầu tư an toàn hơn. Ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư EB-5 điển hình là bảo đảm một thẻ xanh và đảm bảo bảo toàn vốn.
Các công cụ nợ thường được bảo đảm bằng tài sản bảo đảm và ưu tiên hơn bất kỳ khoản vốn chủ sở hữu nào trong dự án.
Có một con đường rõ ràng để thoát ra kể từ khi công cụ nợ có một ngày đáo hạn.
Cơ cấu cho vay cho phép có nhiều điều khoản, hợp đồng và nghĩa vụ tiêu chuẩn hơn.
Quỹ EB-5 có các quyền khác nhau liên quan đến sự phát triển của dự án.


Quyết định vai trò, trách nhiệm


Sau khi cơ cấu của dự án thỏa thuận được xác định, nhóm có thể bắt đầu quyết định vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan. 

 

Trả lời