Cập nhật thông tin về sự tồn đọng thị thực đầu tư EB-5

Rất rõ ràng sự tồn đọng lâu dài của thị thực ảnh hưởng đến nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng EB-5 và nguồn cung cấp vốn ưu đãi đầu tư EB-5 cho các doanh nghiệp Mỹ. “Đạo luật cải cách EB-5” bị hủy bỏ đã không đề cập đến vấn đề quan trọng này, mà đáng lẽ nó nên là trọng tâm của bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào đối với chương trình EB-5, chúng cũng không xuất hiện trong các cải cách về quy định được đề xuất. Việc không có những giải pháp giảm bớt sự tồn đọng đe dọa tính liên tục của chương trình EB-5. Dưới đây là năm điều cần biết về sự tồn đọng của thị thực EB-5

Thông tin cập nhật về thị thực hàng tháng

Mỗi tháng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) phát hành một Bản tin thị thực để chỉ ra khi nào các đương đơn xin thị thực nhập cư được thông báo để tập hợp và nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Visa Quốc Gia, dựa trên ngày ưu tiên được liệt kê trong Thông báo chấp thuận Mẫu đơn I-526. Bản tin thị thực của mỗi tháng thường được phát hành trong tuần thứ hai của tháng trước đó.

LƯU Ý: Trừ khi chương trình đầu tư thông qua các Trung tâm vùng tiếp tục được Quốc hội cho phép (hiện tại nó được cho phép đến ngày 30 tháng 9 năm 2018) thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể cấp thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư EB-5 đầu tư thông qua các trung tâm vùng, đó là lý do tại sao Bản tin thị thực tháng 4 năm 2018 cho thấy “không khả dụng” đối với các loại thị thực I5 và R5. Tuy nhiên, bản tin thị thực này cũng nói rằng: “Nếu có hành động lập pháp gia hạn cho năm tài chính 2018, ngày FDA (ngày hành động cuối cùng) sẽ ngay lập tức chuyển thành” Hiện tại ” vào tháng 4 cho tất cả các nước ngoại trừ Trung Quốc, vì ngày FDA của Trung Quốc là ngày 22 tháng 7 năm 2014″.

Sự tồn đọng thị thực EB-5 đối với các nhà đầu tư Trung Quốc

Bản tin thị thực tháng 4 năm 2018 chỉ ra rằng chỉ có những nhà đầu tư Trung Quốc đã nộp đơn I-526 trước ngày 22 tháng 7 năm 2014 (“Ngày Hành động Cuối cùng”) có thể tiếp tục với quá trình xin thị thực nhập cư. Ngày 22 tháng 7 năm 2014 – đã là Ngày Hành động Cuối cùng kể từ tháng 10 năm 2017. Đối với hàng ngàn người Trung Quốc đã nộp đơn sau ngày này, việc tiếp tục theo dõi Bản tin thị thực hàng tháng là rất quan trọng.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Visa EB-5 cung cấp cho nhà đầu tư thẻ xanh MỹCó lẽ vấn đề rắc rối nhất và ít được biết đến nhất là Đạo luật Bảo vệ Sinh viên Trung Quốc năm 1992 đã làm giảm số lượng thị thực EB-5 được phân bổ cho Trung Quốc xuống còn 700. Trên thực tế, bởi vì sự giới hạn “trên một quốc gia” được áp dụng cho các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc, điều này làm giảm số lượng thị thực được phân bổ cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào đầu mỗi năm tài chính xuống đến con số -4. Chỉ những thị thực EB-5 mà các nước khác không sử dụng trong mỗi năm tài chính mới cho phép Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cấp cho các nhà đầu tư EB-5 và những người hưởng lợi của họ. Khi số lượng thị thực EB-5 của các nước còn lại trên thế giới tăng lên thì số lượng thị thực cấp cho các gia đình đầu tư EB-5 ở Trung Quốc sẽ giảm xuống.

Sự tồn đọng thị thực EB-5 đối với các nhà đầu tư Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã gây lo lắng khi báo cáo rằng sẽ ngừng cấp thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư EB-5 cho đến khi chương trình đầu tư thông qua Trung tâm vùng được gia hạn. Vấn đề lớn hơn đó là nhu cầu về EB-5 ở Việt Nam đã trở nên quá lớn đến mức ngày hành động cuối cùng sẽ sớm được áp dụng. Bản tin thị thực Tháng 4 năm 2018 xác nhận rằng: “Việc tăng vượt mức này chắc chắn sẽ xảy ra trong tháng 5”. Dự đoán Ngày Hành động Cuối cùng vào tháng 5 năm 2018 sẽ giống như của Trung Quốc – ngày 22 tháng 7 năm 2014. Vào tháng 10 năm 2018, khi có sự phân bổ mới của thị thực EB-5, một Ngày Hành động Cuối cùng mới sẽ được áp dụng, dự kiến sẽ vào cuối năm 2015. 

Các khoản tồn đọng giữa các quốc gia và ngày ưu tiên

Khi Ngày hành động cuối cùng được áp dụng cho nhiều quốc gia (ví dụ: Trung Quốc và Việt Nam), INA § 202 yêu cầu rằng tất cả số visa không sử dụng phải được phân bổ theo thứ tự của ngày ưu tiên, bất kể quốc gia nào. Điều này có nghĩa là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải “giải tỏa” dữ liệu tồn đọng EB-5 của Trung Quốc và cấp hàng ngàn thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư EB-5 ở Trung Quốc đã nộp đơn I-526 vào nửa cuối năm 2014 và trước ngày 30 tháng 9 năm 2015 trước khi cấp thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư Việt Nam đã nộp đơn I-526 trong thời gian gần đây. Điều này cũng tương tự với các công dân của bất kỳ quốc gia khác khi mà Ngày hành động cuối cùng đối với EB-5 được áp dụng.

Cải cách EB-5


Đối với chương trình đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng được cho phép đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, đây là thời điểm thích hợp để các nhà hoạch định chính sách trình bày với Quốc hội về vấn đề nghiêm trọng này và thúc đẩy các giải pháp để giải tỏa sự tồn đọng thị thực EB-5 và duy trì nhu cầu khả thi và sôi động của chương trình EB-5. Đây là lúc đưa chương trình EB-5 vào thế kỷ 21 và tạo ra mức độ nhập cư hợp lý cho các nhà đầu tư EB-5 trong điều kiện nhất quán và có thể dự đoán nhằm phù hợp với những ưu tiên về nhập cư và kinh tế của nước ta. 

Nếu còn thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất để được giải đáp và tư vấn.

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

» HỘI THẢO ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ GẦN NHẤT