Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi của visa EB-5

Những năm gần đây, con số xin visa EB-5 đang phát triển một cách chóng mặt. Con số này đã khiến cho việc có được visa Eb-5, được cấp thẻ xanh Mỹ trở nên lâu hơn. Đặc biệt Việt Nam đã trở thành một trong những nước có thị thực Visa lớn trong khu vực Châu Á. Việc chậm trễ và thời gian chờ đợi visa EB-5 kéo dài có thể do một số nguyên nhân chính dưới đây:

Năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành chương trình EB5 cho những người nước ngoài đủ tiêu chuẩn đầu tư vào một doanh nghiệp có ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người Mỹ. Số tiền đầu tư yêu cầu của chương trình là 1 triệu đô-la Mỹ, và số tiền này đã giảm xuống còn 500.000 đô-la Mỹ nếu được đầu tư vào vùng nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao (TEA). Hằng năm, có 10.000 thẻ xanh sẽ được cấp cho nhà đầu tư theo chương trình này, 3.000 trong số đó sẽ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Regional Center. Sở Di Trú Mỹ (USCIS) ước tính rằng khoảng hơn 90% số lượng visa cấp theo chương trình định cư Mỹ EB5 là qua Regional Center.

 

Đất nước tham gia đầu tư EB-5 

Một trong số các yếu tố ảnh hưởng là quốc gia tham gia

Nước tham gia EB-5 của đương đơn có thể có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian chờ đợi giữa đơn xin đầu tiên và cư trú vĩnh viễn có điều kiện. Ví dụ như các ứng viên sinh ra ở Trung Quốc đại lục được trình bày quá mức trong chương trình EB-5. Kết quả là, có giới hạn cho mỗi quốc gia gây ra thời gian chờ đợi ước tính hiện tại cho các ứng viên sinh viên Trung Quốc đại lục năm 2017 và 2018 tăng lên đến 9 năm trở lên. Chỉ một vài năm trước, trong năm 2014, thời gian chờ đợi dự kiến ​​là khoảng một phần ba số đó. Ứng viên từ các quốc gia chưa đạt đến giới hạn mỗi quốc gia có cơ hội nhảy lên trước ứng viên Trung Quốc. Điều này có thể làm giảm đáng kể thời gian chờ đợi của riêng họ, nhưng do đó làm tăng thời gian chờ đợi của những người nộp đơn Trung Quốc. 

Hạn ngạch hàng năm đối với thị thực EB-5

Một yếu tố khác cần xem xét là hạn ngạch hàng năm về số lượng thị thực có sẵn. Phân bổ hàng năm hiện tại là 10.000 visa EB-5, với một số năm phát hành một chút dưới số tiền đó và một số năm một chút. Đã có thảo luận quốc hội để giảm hạn ngạch hàng năm, sẽ kéo dài thời gian chờ đợi hiện tại cho các ứng viên từ tất cả các quốc gia, nhưng đặc biệt là đối với người nộp đơn Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu tăng hạn ngạch trong tương lai, nó có khả năng tăng thời gian chờ đợi cho tất cả các ứng viên. Thậm chí tăng trần 10% có thể giảm đáng kể sự chờ đợi

Gần một nửa số 700 chiếu khán EB-5 được dành cho Việt Nam đã được sử dụng trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017 trong tài khóa hiện nay. Phòng Chiếu Khán Bộ Ngoại Giao tiên đoán rằng Việt Nam sẽ gặp tình trạng quá tải trong tháng 4 năm 2018.

Hạn ngạch visa eb-5

Ðến thời điểm đó, các đương đơn sẽ phải trải qua thời gian chờ đợi. Sau khi việc này xảy ra, các đương đơn Việt Nam xin chiếu khán EB-5 sẽ gặp tình trạng giống như các đương đơn Trung Quốc xin chiếu khán EB-5. Ðiều này sẽ tiếp tục cho đến tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1/10/2018. Kể từ khi đơn xin chiếu khán EB-5 của giới đầu tư Trung quốc bị duyệt xét chậm trễ, hiện nay bị lùi lại ngày 22 tháng Tư năm 2014, cho thấy giới đầu tư Việt Nam nộp đơn xin chiếu khán EB-5 cũng sẽ bị chậm trễ trong tháng Tư 2018.

Xử lý USCIS

Tuy nhiên, một hạn chế lớn khác là khả năng của Cơ quan Công dân và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) để xử lý các kiến ​​nghị. Ngay cả khi hạn ngạch tăng trong những năm tới, chúng tôi vẫn có thể gặp phải một nút cổ chai trong quá trình tổng thể do khả năng của USCIS để có được người nộp đơn thông qua việc xét xử I-526 và các bước xử lý khác. Khả năng giới hạn của USCIS để di chuyển người nộp đơn thông qua hệ thống là biến lớn thứ ba trong lịch trình di trú EB-5. USCIS đã thực hiện các bước trong hai năm qua để giải quyết vấn đề thắt cổ chai này với kết quả đầy hứa hẹn.

Xem thêm: Chương trình đầu tư di dân EB-5 Hoa Kỳ với hai tùy chọn đầu tư

Trả lời