Các tài liệu EB-5 cần thiết để nộp đơn I-526 trong chương trình eb-5

USCIS yêu cầu người nộp đơn cung cấp các tài liệu EB-5 cá nhân và tài chính này. Việc tìm và sao chép các tài liệu quan trọng này càng sớm càng tốt sẽ làm cho thời gian của người nộp đơn đạt hiệu quả tại văn phòng luật sư di trú nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS)

Đơn I-526 là mẫu đơn chính thức dùng cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn xin định cư tại Mỹ. Đơn này chứng minh rằng đương đơn đang đầu tư, hoặc đã đầu tư một số vốn phù hợp với các yêu cầu của chương trình  Eb5. Thường thì đơn này sẽ được các luật sư di trú chuẩn bị và nộp thay cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có đủ tư cách nộp đơn I-526 sau khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu đầu tư vào 1 dự án Eb5 phù hợp. Các dự án Eb5 này dĩ nhiên phải thuộc một doanh nghiệp thương mại mới hoặc các Trung tâm khu vực do USCIS chỉ định.

Ngoài ra, các đương đơn phải chứng minh khoản vốn 500.000 USD đến 1.000.000 USD mình đã đầu tư vào dự án Eb5. Số tiền đầu tư cụ thể tùy thuộc khu vực mà họ đầu tư có nằm trong Vùng tạo việc làm làm mục tiêu hay không. Mục đích chính của đơn I-526 này là để chứng minh nguồn gốc vốn đầu tư có hợp pháp hay chưa. Vì vậy để hoàn thành bước này, nhà đầu tư phải đưa ra bằng chứng chứng minh được nguồn gốc vốn của hình.

Chứng minh nguồn vốn

Ngoài chứng minh nguồn gốc vốn đầu tư, đương đơn còn phải chứng minh được rằng việc đầu tư của mình đã đem lại công việc toàn thời gian (Ít nhất 35 giờ mỗi tuần) cho tối thiểu 10 người (Có thể là công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc lao động nhập cư được phép khác). Ngoài ra, đương đơn cũng phải chứng minh được rằng mình giữ vai trò trong việc hoạch định chính sách và quản lí dự án Eb5. Yêu cầu này được chứng minh qua việc đương đơn có quyền bỏ phiếu trong dự án Khu vực trung tâm theo hình thức hợp doanh trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

  • Nhà đầu tư có bằng chứng rằng giá trị thực của họ ít nhất là 1 triệu đô la không? Một nhà đầu tư có thể trình bày bằng chứng về bất động sản hoặc quyền sở hữu công ty. Họ cũng có thể trình bày các tuyên bố cho thấy họ đã nhận được một món quà.
  • USCIS muốn xem bằng chứng rằng tiền của người nộp đơn đến từ các nguồn hợp pháp. Tiền có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm từ, nhưng không giới hạn, thu nhập từ việc làm, bán từ bất động sản, quà tặng, thừa kế, khoản vay hoặc thu nhập đầu tư. Nếu tiền đến từ một món quà, người nộp đơn phải xuất trình bằng chứng tài chính như chứng từ ngân hàng mà món quà đến từ các nguồn hợp pháp.
  • Trước khi nộp đơn I-526, đương đơn EB-5 phải chuyển tiền. Số tiền đầu tư tối thiểu 500.000 đô la cộng với phí Trung tâm khu vực phải được gửi vào tài khoản ký quỹ. Sau đó, người nộp đơn phải trình bằng chứng về các khoản tiền và lệ phí đến từ đâu cũng như xác nhận rằng tài khoản ủy thác được ủy quyền đã được tài trợ.
  • USCIS cũng yêu cầu người nộp đơn nộp bản sao giấy khai sinh, giấy phép kết hôn và hộ chiếu. Vợ / chồng và con cái cũng nộp đơn xin thẻ xanh theo đơn EB-5 của nhà đầu tư cũng phải nộp các giấy tờ này. Họ cũng sẽ cần phải cung cấp hình ảnh màu sắc như họ sẽ cho một hộ chiếu.
  • Người nộp đơn cũng sẽ phải cung cấp lịch sử việc làm và nền tảng giáo dục. Điều này có thể bao gồm đăng ký kinh doanh, sơ yếu lý lịch việc làm và bằng cấp.
  • Nếu một người nộp đơn phục vụ trong quân đội, họ sẽ cần nộp hồ sơ.
  • Nếu người nộp đơn đã từng bị kết tội, họ sẽ phải nộp hồ sơ.

Việc chuẩn bị các tài liệu này sẽ làm cho quy trình nộp đơn nhanh hơn và dễ dàng hơn. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị các tài liệu chính xác và đầy đủ để thuận lợi hơn trong việc nộp đơn I-526. 

Xem thêm: Dòng vốn trong khoản vay của chương trình EB-5

Trả lời