Các dự án khách sạn lại thu hút đối với trung tâm khu vực EB-5

Xây dựng khách sạn mới là một trong những hình thức đầu tư trung tâm khu vực EB-5 phổ biến nhất hiện nay. Có rất nhiều dự án EB-5 về các chuỗi khách sạn đang thu hút nhà đầu từ. Lý do đằng sau điều này liên quan đến hai mục tiêu chính của nhà đầu tư EB5:

(1) Có được một Visa (có cơ hội cao nhất để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn)

(2) Người đứng đầu quỹ đầu tư 

So với các loại dự án phát triển bất động sản mới, các dự án khách sạn có xu hướng tạo ra nhiều việc làm cho mỗi đầu tư do chi tiêu xây dựng và các hoạt động đang hoạt động tạo ra việc làm. Việc tăng số lượng việc làm cho toàn bộ dự án chuyển thành nhiều công việc có sẵn trên cơ sở mỗi nhà đầu tư, và do đó nhiều khả năng nhà đầu tư sẽ nhận được Visa Thường trú.

Các khách sạn mới tạo ra những công việc trực tiếp đáng kể trong suốt giai đoạn hoạt động và trong giai đoạn xây dựng nếu xây dựng kéo dài hơn 24 tháng, và chương trình Trung tâm khu vực của Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) cho phép các dự án cũng tính các việc “gián tiếp và gây ra” được xác định thông qua các mô hình kinh tế như RIMS II và Implan , được chấp thuận bởi các nhà kinh tế học của USCIS. Các dự án đầu tư của trung tâm khu vực EB-5 có thể tận dụng các công việc gián tiếp và tạo ra trong suốt giai đoạn xây dựng (nếu dài hơn 24 tháng) và trong giai đoạn hoạt động khi xây dựng xong khách sạn đang hoạt động. 

Đầu tư vào các dự án khách sạn có thể tạo ra hàng nghìn công việcTrong hầu hết các giao dịch, vốn nhà đầu tư EB-5 chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số vốn yêu cầu, nhưng tất cả vốn dự án có thể được tính cho mục đích tạo việc làm nhà đầu tư EB-5.

Ví dụ như, giả sử rằng một dự án phát triển khách sạn mới có tổng ngân sách xây dựng cứng và mềm là 100 triệu đô la, tạo ra 900 việc làm trực tiếp và gián tiếp sử dụng các mô hình kinh tế được chấp thuận của USCIS. Trong số tiền này, 30% hoặc 30 triệu USD là từ 60 nhà đầu tư EB-5 mỗi bên đóng góp 500.000 đô la. Điều đó có nghĩa là tất cả 900 việc làm đều có thể được phân chia trên cơ sở tỷ lệ để mỗi nhà đầu tư được phân bổ 15 công việc (900 việc làm / 60 nhà đầu tư). Điều này đại diện cho một “công việc đệm” của khoảng 50 phần trăm trên USCIS yêu cầu 10 việc làm mỗi nhà đầu tư (15 với 10 việc làm). Các nhà đầu tư chọn để đầu tư vào các dự án có “cơ sở làm việc” có khả năng lớn hơn về việc Visa tạm thời được chấp thuận của họ sẽ trở thành thường trú nhân vĩnh viễn ở giai đoạn I-829 sau đó.

Visa tạm thời được USCIS thực hiện vĩnh viễn sau khi nhà đầu tư chứng minh rằng tối thiểu 10 việc làm trong vòng 2 năm thực sự đã được tạo ra do việc đầu tư vào dự án EB-5. Nếu tổng chi phí xây dựng giảm trong quá trình thực hiện dự án hoặc doanh thu hoạt động dự kiến  ​​từ dự án thấp hơn dự kiến, số lượng công việc tạo ra bởi dự án sẽ thấp hơn dự kiến.

Các nhà đầu tư lựa chọn các dự án không có “cơ hội việc làm” có thể sẽ được chấp thuận nếu dự án đầu tư không tạo ra 10 việc làm trong vòng 2 năm sau khi giảm chi cho xây dựng và thu được doanh thu vào tài khoản. 

các dự án khách sạn tương đối an toàn để có thẻ xanh Mỹ


Do đó, các nhà đầu tư xem xét đầu tư vào dự án EB-5 nên luôn luôn xem xét không chỉ dự kiến ​​tổng số việc làm của dự án, mà còn là “việc làm giảm” để tối đa hóa khả năng nhận được Visa thường trú do kết quả đầu tư .

Từ góc nhìn doanh thu, các dự án khách sạn cũng được nhận thức tương đối an toàn trên thị trường về việc hoàn vốn so với các loại dự án EB-5 khác. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài tin rằng họ hiểu được mô hình doanh thu của khách sạn và tin tưởng rằng họ có thể nhận ra một vị trí chất lượng và một thương hiệu / nhà điều hành khách sạn nổi tiếng được liên kết với một dự án nhất định.

Hiện nay có tương đối nhiều dự án phát triển về khách sạn có đông đảo các nhà đầu tư EB-5 tham gia. Với các dự án khách sạn sẽ dễ dàng tạo ra được đủ số lượng công việc việc làm mà chương trình yêu cầu, đây cũng là một lợi thế lớn khi quyết định đầu tư vào khách sạn.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về các dự án của chúng tôi đang liên kết, bạn có thể liên hệ sớm với chúng tôi để được giải đáp và trợ giúp.

Trả lời