Gọi ngayTư vấn

Các câu hỏi về thẻ xanh trong EB-5 thường gặp

Trong quá trình đầu tư EB-5 , vấn đề mà các nhà đầu tư thắc mắc nhiều nhất là họ sẽ nhận được thẻ xanh như thế nào, quá trình nhận thẻ xanh ra sao,…Sau đây là một số câu hỏi thường gặp nhất về thẻ xanh trong quá trình đầu tư EB-5.

Các câu hỏi liên quan đến thẻ xanh có điều kiện hay không điều kiện và thời gian nhận thẻ xanh là các câu hỏi thường gặp nhất.

1.Sự khác biệt giữa Thẻ xanh “có điều kiện” và “không điều kiện” là gì?

Theo các quy định, nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu I-526 với USCIS và được thông qua phải thông qua cuộc phỏng vấn lãnh sự quán, khi đó và chỉ khi đó, người nhập cư EB-5 mới nhận được Thẻ xanh “có điều kiện”. Thẻ xanh “có điều kiện” được gọi là thẻ xanh “có điều kiện vĩnh viễn” và cung cấp các quyền và đặc quyền như một công dân Hoa Kỳ; tuy nhiên, nó có các yêu cầu nghiêm ngặt đối với cư trú tại Hoa Kỳ trong khoảng hai năm. Một năm và chín tháng sau khi ban hành,  ba tháng sau  đó một cá nhân phải nộp đơn khác (I-829) với USCIS để xác minh rằng tất cả các khoản tiền yêu cầu đã được đầu tư trong suốt thời kỳ cư trú có điều kiện và yêu cầu tạo ra mười công việc mới của Mỹ đã được đáp ứng. Khi tình trạng cư trú có điều kiện đã được chấp thuận, tình trạng cư trú vô điều kiện đầy đủ được cấp và cấp một Thẻ xanh vĩnh viễn. Thẻ xanh vĩnh viễn có ít hạn chế về cư trú thực tế của Hoa Kỳ.

2. Sự khác biệt giữa thường trú và quốc tịch là gì?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Một trong những quyền quan trọng nhất mà người cư trú hợp pháp thường trú có được là quyền được có quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm.

Một khi bạn nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn, và trở thành một thường trú nhân hợp pháp, bạn có nhiều quyền và nghĩa vụ của công dân Hoa Kỳ, ngoại trừ việc bạn không thể bỏ phiếu và không được hưởng một số phúc lợi công cộng. Bạn phải tuân theo cùng một yêu cầu nộp thuế và có cùng mức thuế suất và khấu trừ như công dân Hoa Kỳ. “Thẻ xanh” của bạn là giấy thông hành và nhận dạng quan trọng nhất của bạn. Khi bạn cầm trong tay thẻ xanh, hãy giữ gìn nó cẩn thận. Bạn có thể cần thẻ xanh kéo dài trong 10 năm. Nếu bạn cần phải thay thế nó trước đó bởi vì nó bị mất, bị đánh cắp hoặc đổ nát, bạn có thể nộp một mẫu đơn với USCIS. . Có hai cách để trở thành một công dân Hoa Kỳ. Một là bằng việc sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc sinh ra với một công dân Hoa Kỳ. Một cách khác là do nhập quốc tịch. Bước đầu tiên để trở thành công dân Hoa Kỳ thông qua việc nhập quốc tịch là trở thành Thường trú nhân hợp pháp (LPR). Là một LPR trong năm năm là một trong những yêu cầu cơ bản để đủ điều kiện nhập tịch. Yêu cầu thứ hai là đang có mặt tại Hoa Kỳ trong ba mươi tháng trong suốt năm năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch. Sau khi trở thành công dân Hoa Kỳ, cá nhân được hưởng các quyền lợi bao gồm quyền bỏ phiếu và giữ chức vụ công. Là một LPR trong năm năm là một trong những yêu cầu cơ bản để đủ điều kiện nhập tịch. Yêu cầu thứ hai là đang có mặt tại Hoa Kỳ trong ba mươi tháng trong suốt năm năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch.

3. Thẻ xanh của tôi có thể bị lấy đi khỏi tôi không?

Theo nguyên tắc chung, nếu bạn có thẻ xanh và rời khỏi Hoa Kỳ trong hơn một năm, bạn có thể gặp khó khăn khi quay trở lại đất nước.

Một khi bạn nhận được một thẻ xanh 10 năm , chỉ có hai điều kiện cần thiết để giữ nó cho cuộc sống. Thứ nhất, bạn không được dính vào các vấn đề pháp luật. Yêu cầu thứ hai là bạn không từ bỏ Hoa Kỳ làm nơi ở vĩnh viễn của bạn. Miễn là bạn không có kế hoạch sinh sống ở một nơi nào khác, sau đó hợp pháp bạn vẫn là một cư dân của Hoa Kỳ. Để tránh kiểm tra đầy đủ, bạn nên trở lại Hoa Kỳ trong vòng sáu tháng. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến rằng để giữ thẻ xanh của bạn tất cả các bạn cần làm là nhập vào Hoa Kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Thực tế là nếu bạn đã đi với ý định làm cho một số quốc gia khác trở thành ngôi nhà mà bạn sẽ cư trú vĩnh viễn của mình, bạn sẽ từ bỏ nơi lưu trú của Hoa Kỳ khi bạn đi. USCIS sẽ xem xét hành vi của bạn cho các tín hiệu rằng nơi cư trú thực sự của bạn không phải là Hoa Kỳ. Mặt khác, ở lại ngoài Hoa Kỳ trong hơn một năm không có nghĩa là bạn đã tự động từ bỏ Thẻ xanh. Nếu sự vắng mặt của bạn được dự định từ lúc bắt đầu chỉ là tạm thời, bạn vẫn có thể giữ được tư cách thường trú. Tuy nhiên, bạn không còn có thể sử dụng Thẻ xanh của bạn như một tài liệu nhập cảnh Hoa Kỳ.

4. Thẻ xanh có hiệu lực trong bao lâu?

Có một số câu trả lời cho câu hỏi này. Nếu bạn nhận được Thẻ xanh thông qua hôn nhân, và chưa kết hôn được hai năm khi bạn có Thẻ xanh, bạn nên có một Thẻ xanh có điều kiện là tốt trong hai năm. Ngoài ra, nếu bạn nhận được Thẻ xanh thông qua đầu tư (EB-5), bạn phải có Thẻ xanh có điều kiện trong hai năm. Bạn phải nộp đơn xin xóa bỏ điều kiện trong vòng chín mươi ngày trước khi hai năm trôi qua. Một khi đã được chấp thuận, bạn sẽ có một Thẻ xanh vô điều kiện thông thường. Nếu bạn nộp đơn quá sớm hoặc quá muộn, bạn có vấn đề và nên tham vấn với luật sư để được tư vấn. Nếu bạn không có điều kiện loại bỏ, Thẻ xanh Mỹ  sẽ trở nên không có hiệu lực vào cuối hai năm, và tình trạng thường trú nhân của bạn sẽ bị chấm dứt. Thẻ xanh không điều kiện là tốt trong mười năm. Điều này không có nghĩa là sau mười năm, bạn đã ngừng cư trú hợp pháp – chỉ bản thân thẻ trở nên không hợp lệ. Bạn phải nộp đơn xin mẫu đơn mới bằng mẫu I-90. Nếu không có Thẻ xanh hiện tại, bạn không thể sử dụng Thẻ Xanh để đi ra khỏi Hoa Kỳ, và bạn cũng không thể sử dụng Thẻ Xanh là bằng chứng cho phép bạn làm việc.

5.Tôi có Thẻ xanh và kế hoạch đi du lịch ra khỏi Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Tôi có thể giữ Thẻ xanh không?

Nếu bạn vắng mặt hơn một năm, thẻ xanh của bạn sẽ có thể bị vấn đề.

Có ba thời hạn quan trọng để biết về:

Nếu bạn vắng mặt ít hơn sáu tháng, bạn sẽ hiếm khi gặp vấn đề. Chính phủ của USCIS phải chứng minh rằng bạn đã từ bỏ nơi ở của mình.

Nếu bạn vắng mặt hơn sáu tháng nhưng ít hơn một năm, gánh nặng để chứng minh bạn còn là thường trú nhân hợp pháp sẽ cao hơn. Điều này dựa trên khái niệm rằng sau sáu tháng, bạn phải được nhận lại và phải chứng minh rằng bạn vẫn được chấp nhận. Như một lưu ý bên cạnh, sau khi vắng mặt hơn sáu tháng, các tiêu chuẩn khác nhau về khả năng chấp nhận cũng được áp dụng lại. Chẳng hạn, nếu bạn trong thời gian chờ đợi đã trở nên không thể chấp nhận được, bạn có thể gặp vấn đề.

Nếu bạn vắng mặt hơn một năm, Thẻ xanh của bạn sẽ được coi là hầu như tự động bị bỏ rơi. Một khi điều đó xảy ra, thường không có sự hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu tình cờ nhân viên di trú không hỏi bạn đã rời khỏi Hoa Kỳ trong bao lâu sau khi trở về thì bạn có thể may mắn và có thể giữ thẻ xanh của bạn sau khi tất cả. Bạn nên trong trường hợp này không rời khỏi Hoa Kỳ trong một thời gian rất dài, và làm cho nó trở thành nơi ở thực sự của bạn một lần nữa.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời