Các bước để trở thành một Trung tâm vùng?

Các trung tâm vùng là các đơn vị kinh tế do USCIS chỉ định nhằm mục đích khuyến khích phát triển kinh tế khu vực thông qua đầu tư EB-5. Thông thường, các trung tâm khu vực là các công ty hợp danh hạn chế, các công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc các tổ chức, nhưng cơ cấu tổ chức khác nhau làm cho việc chỉ định trung tâm khu vực cũng khác. Các tổ chức nộp đơn xin chỉ định thông qua Mẫu I-924, Đơn đăng ký Trung tâm Khu vực theo Chương trình Thí điểm Đầu tư Nhập cư.

Các bước để trở thành một Trung tâm vùng?

Để trở thành một Trung tâm vùng?

Hầu như bất cứ ai cũng có thể đăng ký tên trung tâm khu vực – không cần giấy phép đặc biệt. Thuật ngữ trung tâm khu vực đề cập đến bất kỳ đơn vị kinh tế nào, công hay tư, có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng doanh thu xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm và tăng đầu tư vốn trong nước trong dự án EB-5. Các mô hình kinh doanh đủ điều kiện để trở thành Các Trung tâm Vùng EB-5 bao gồm các cơ quan chính phủ, công ty hợp danh, các công ty và bất kỳ tổ chức thương mại nào tại Hoa Kỳ hiện có.

Các bước để trở thành một Trung tâm vùng

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

– Thành lập trung tâm khu vực: Có một số bước mà một tổ chức phải thực hiện để có được sự chấp thuận của Trung tâm Khu vực EB-5 từ USCIS. Các chi phí liên quan và các tài liệu cần phải được sản xuất sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của dự án. Mỗi hồ sơ của trung tâm khu vực phải có một dự án kèm theo, sự sẵn sàng của dự án thuộc ba loại USCIS: giả thiết, thực tế và mẫu mực.

– Sử dụng các dịch vụ của các chuyên gia – những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình chỉ định Trung tâm Khu vực. Phải có được những chuyên gia ngành để họ có thể bắt đầu làm việc theo những yêu cầu cá nhân của phê duyệt Trung tâm Khu vực.

  • Phải thuê một nhà kinh tế học để chuẩn bị các báo cáo tạo việc làm và tính toán công việc.
  • Một luật sư chứng khoán của công ty sẽ đảm bảo các khoản đầu tư được kết cấu phù hợp và tuân thủ tất cả các quy định SEC.
  • Cuối cùng là một luật sư nhập cư sẽ giúp tiến hành xin chỉ định Trung tâm Khu vực từ USCIS.

– Nộp đơn I-924 lên USCIS: Đơn I-924 là đơn thực tế được gửi lên USCIS để xin chỉ định Trung tâm Khu vực.

Để trở thành một Trung tâm vùng?

Một số lưu ý khi trở thành Trung tâm vùng

Xác định phạm vi địa lý và lợi ích kinh tế của dự án. Điều này bao gồm việc xác định ô địa lý trung tâm khu vực, trọng tâm ngành kinh doanh, cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động kinh doanh và số tiền đầu tư cần thiết cho dự án tiềm năng.

Trung tâm Khu vực phải quan sát các nhà đầu tư của mình và theo dõi những yêu cầu tạo việc làm từ các dự án. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp một báo cáo tuân thủ hàng năm, được gọi là I-924a lên USCIS. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp các giấy tờ chứng từ cho Ủy Ban Chứng Khoán và Hối Đoái và các cơ quan quản lý chứng khoán khác của tiểu bang và khu vực.

Hiện có khoảng 600 Trung tâm Vùng chỉ định (Regional Centers) được Sở Di trú Mỹ (USCIS) cấp phép nhưng chỉ có chưa đầy 100 trung tâm chính thức hoạt động (có dự án thật sự) và chưa đến 20 trung tâm có “track record” (lịch sử thành công trong lĩnh vực EB-5). Điều này cho thấy hoạt động đầu tư EB-5 đang bùng phát đến mức khó kiểm soát. Trong nhiều năm qua, đã có không ít Trung tâm Vùng chỉ định bị thưa kiện, bị đóng cửa với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, lãnh đạo của một số trung tâm còn bị bắt và xử lý hình sự.

Một trung tâm vùng giàu kinh nghiệm là yếu tố quan trọng để phát triển một dự án tốt, bảo vệ quyền và lợi ích của những người nộp đơn EB-5, và bám sát các phát triển lập pháp và hành chính. Dưới đây là một số yếu tố giúp người nộp đơn EB-5 chọn một trung tâm vùng tốt.

Một số lưu ý khi trở thành Trung tâm vùng

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời