Bốn mẫu đơn bạn nên biết liên quan đến visa EB-5

Nếu bạn quan tâm đến định cư Hoa Kỳ vĩnh viễn thông qua cơ hội đầu tư EB-5 , thì bạn cần biết về các bước giấy tờ khác nhau mà bạn cần phải trải qua để đủ điều kiện tham gia chương trình. Những bước cần thiết này bao gồm việc hoàn thành các hình thức khác nhau mà mỗi mẫu đơn lại đánh dấu một giai đoạn trong quá trình phê duyệt đơn đăng ký. Toàn bộ quá trình có thể mất ba đến năm năm vì phê duyệt ban đầu mất ít nhất mười hai đến mười bốn tháng. Thêm vào đó, một thời gian cư trú có điều kiện hai năm phải được hoàn thành trước khi một thường trú nhân cuối cùng được cấp, và nếu người nộp đơn chi tiêu nhiều hơn một năm bên ngoài Hoa Kỳ, quá trình có thể cần phải được khởi động lại. Dưới đây là 4 mẫu đơn bạn cần biết liên quan đến visa EB-5.

Đơn I-526

Biểu mẫu đầu tiên bạn cần hoàn thành sẽ là bản kiến ​​nghị  I-526. Biểu mẫu này chứng minh rằng khoản đầu tư của bạn đã được thực hiện hoặc đang trong quá trình thực hiện. Nó cũng ghi lại việc tạo ra công việc sẽ đi cùng với đầu tư của bạn. Bằng chứng về những điều này sẽ cần phải được nộp cùng với bản kiến ​​nghị, và có thể bao gồm:

  • Báo cáo của Ngân hàng
  • Thư kết hợp
  • Thỏa thuận hợp tác
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Báo cáo thuế
  • Có lệ phí nộp đơn $ 1.500 cho bản kiến ​​nghị này. 

Đơn I-485

Tiếp theo trong danh sách các mẫu liên quan đến visa EB-5, đơn I-485 là cần thiết khi bạn đã là cư dân của Hoa Kỳ trước khi bắt đầu quy trình EB 5 . Ứng dụng này cho phép bạn điều chỉnh trạng thái của mình từ một thường trú nhân không hợp pháp thành trạng thái vĩnh viễn. Nó phải được nộp vào cuối của quá trình, sau khi phê duyệt bản kiến ​​nghị I-526. Nó cũng đòi hỏi một kiểm tra lý lịch bảo mật, và nó có giá $ 985.

 Đương đơn đang sinh sống tại Mỹ sẽ điền đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng di trú của họ và trở thành thường trú nhân hợp pháp, điều này cho phép họ sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với những người đang mong muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Đơn DS-230

Các tài liệu EB-5 cho những người hiện không có tư cách pháp nhân tại Hoa Kỳ cũng tồn tại, và họ là cực kỳ cần thiết khi bạn xem xét số lượng người nhập cư đến Mỹ sau khi thiết lập đầu tư tại đây. Đây là mẫu đơn trực tuyến, bạn có thể điền trực tiếp mẫu đơn này qua hệ thống internet. 

Đơn I-829

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bản kiến ​​nghị I-829 được điền và nộp 90 ngày trước ngày kỷ niệm 2 năm của cư trú có điều kiện của bạn. Sau khi được chấp thuận, nó sẽ chuyển đổi trạng thái của bạn thành trạng thái cư trú hợp pháp vĩnh viễn. Biểu mẫu này yêu cầu người nộp đơn phải chứng minh rằng các điều kiện của bản kiến ​​nghị I-526 ban đầu đã được hoàn thành và các công việc tạo ra thông qua đầu tư đã tiếp tục tồn tại trong suốt giai đoạn có điều kiện.  

Mẫu đơn I-829

Đơn I-829 bao gồm tất cả các bằng chứng chứng minh nhà đầu tư đã đáp ứng đủ yêu cầu của chương trình EB-5. (Yêu cầu chương trình EB-5 do USCIS đưa ra). Ngay sau khi I-829 được giải quyết: Mọi hạn chế về cư trú của nhà đầu tư lẫn vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi được xoá bỏ. Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư cùng gia đình được nhận thẻ xanh 10 năm.

Nếu bạn hiện đang lập kế hoạch đầu tư EB 5 tại Hoa Kỳ, điều quan trọng là phải hiểu cách thức tiến trình xử lý giấy tờ có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Điều quan trọng là phải biết rằng việc đầu tư tại chỗ trước khi bạn đăng ký là cách dễ nhất để đảm bảo bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu và nhận được sự chấp thuận mà bạn cần.

Có nhiều cách để tiếp cận quá trình này, nhưng dù bạn làm như thế nào đi nữa, bạn sẽ cần sự giúp đỡ của luật sư di trú tại một vài điểm khác nhau của các giấy tờ liên quân về visa EB-5. Bạn cũng sẽ cần phải thực hiện các kết nối cho phép bạn tìm các cơ hội đầu tư phù hợp cho chương trình.

Xem thêm: Những điều bạn cần biết về Mẫu I-526

Trả lời