Gọi ngayTư vấn

Bao lâu để có thẻ xanh Mỹ thông qua bố mẹ

Với kể ai cũng muốn được đoàn tụ với gia đình mình. Chính vì vậy, rất nhiều bố mẹ khi có thẻ xanh Mỹ lo lắng và sót ruột chờ đợi để bảo lãnh con của mình. Để được đoàn tụ gia đình trên nước Mỹ là một quá trình phải chờ đợi. Khi có được thẻ xanh Mỹ, họ mới được đoàn viên. Nỗi băn khoăn của nhiều cha mẹ “bao lâu để có thẻ xanh Mỹ thông qua bố mẹ” luôn đau đáu. Câu trả lời phụ thuộc vào ba yếu tố: tuổi tác, tình trạng hôn nhân của bạn và quốc gia công dân của bạn.

Để xác định thời gian chờ đợi của bạn sẽ là bao lâu, trước tiên, hãy xác một số yếu tố quyết định của bạn.

  • Nếu bạn dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình (bao gồm cả việc ly dị), bạn thuộc nhóm F2A.
  • Nếu bạn 21 tuổi và chưa kết hôn, bạn thuộc nhóm F2B.
  • Nếu bạn đã kết hôn, bạn đang gặp may mắn. Cho dù bạn ở độ tuổi nào, nếu bạn đã kết hôn với cha mẹ không thể bảo trợ cho bạn một thẻ xanh miễn là họ là thường trú nhân. Bạn sẽ phải đợi cho đến khi chúng tự nhiên hóa (thêm về điều đó dưới đây).

Cha hoặc mẹ là thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình trên 21 tuổi. Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo diện ưu tiên F2B theo như lịch chiếu kháng. Kiểm tra Lịch chiếu kháng hàng tháng để biết thời gian chờ cho hồ sơ bảo lãnh của bạn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 

Nếu cha mẹ của bạn đã nộp đơn I-130 cho bạn và hoàn cảnh của bạn thay đổi trong khi chờ đợi ngày ưu tiên trở thành hiện tại (ví dụ 21 tuổi hoặc kết hôn), một trong hai điều sẽ xảy ra: hoặc bạn sẽ tự động di chuyển đến một thể loại khác hoặc đơn của bạn sẽ bị chấm dứt.

Nếu sau khi thay đổi bạn vẫn đủ điều kiện cho một loại khác, bạn sẽ tự động di chuyển đến loại đó, nhưng bạn sẽ nhận được để giữ ngày ưu tiên ban đầu. Ví dụ: nếu bạn ở trong nhóm F2A dành cho trẻ dưới 21 tuổi chưa lập gia đình và sau đó chuyển sang 21 tuổi, bạn sẽ tự động chuyển sang nhóm F2B đối với con trai và con gái của LPR chưa lập gia đình là 21 hoặc hơn và ngày ưu tiên của bạn vẫn là ngày bạn đã gửi bản gốc I-130 cho loại F2A. Nếu sau đó cha mẹ của bạn sau đó tự nhiên hóa, bạn sẽ tự động di chuyển một lần nữa, lần này đến thể loại F1 cho con trai và con gái kết hôn của công dân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nếu sự thay đổi này khiến bạn không đủ điều kiện cho một loại khác, đơn đăng ký của bạn sẽ bị chấm dứt, ngay cả khi bạn trở lại có đủ điều kiện trở lại. Chẳng hạn, thường trú nhân không thể bảo trợ cho các trẻ đã lập gia đình, nhưng công dân có thể. Nếu bạn lập gia đình trong khi cha mẹ của bạn vẫn là cư dân Mỹ, bạn không còn đủ điều kiện cho bất kỳ loại nào và đơn đăng ký của bạn sẽ bị chấm dứt.

Điều này đúng ngay cả khi cha mẹ bạn có thẻ xanh Mỹ ngay sau khi bạn kết hôn và sau đó có thể tài trợ cho bạn như là một người con hoặc con gái kết hôn. Vì bạn đã kết hôn trước khi nhập quốc tịch, bạn đã mất cơ hội tự động chuyển sang thể loại mới và giữ ngày ưu tiên ban đầu. Phụ huynh của bạn sẽ phải nộp một đơn I-130 mới và bạn sẽ nhận được ngày ưu tiên mới.

Xem thêm: http://eb5.vn/nhung-loi-ich-tuyet-voi-cua-xanh-my/

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời