Bảo lãnh định cư

Bảo lãnh định cư là hình thức những người có quốc tích Mỹ và muốn bảo lãnh thân nhân, gia đình sang Mỹ định cư cùng mình và gia đình? Bảo lãnh định cư có nhiều diện khác nhau như Cha/Mẹ, con cái, vợ/chồng và ngay cả hôn nhân đồng tính cũng có thể. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để nắm rõ thủ tục bảo lãnh định cư mỹ.

  1. Đối tượng bảo lãnh của công dân Mỹ.

Công dân mang quốc tịch Hoa Kỳ có thể bảo lãnh định cư Mỹ cho các đối tượng sau:

  • Vợ / Chồng
  • Cha mẹ
  • Con (có gia đình và chưa có gia đình)
  • Anh chị em

Mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ quyết định hồ sơ đó thuộc nhóm hồ sơ ưu tiên nào và thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ bảo lãnh là bao lâu trước khi visa đáo hạn.

  1. Bảo lãnh định cư Mỹ cho bố mẹ.

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho cha mẹ để định cư tại Hoa Kỳ. Cha mẹ là mối quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay.

Hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ cho bố mẹ.

  • Thủ tục, giấy tờ hồ sơ bảo lãnh:

Để bảo lãnh định cư Mỹ cho bố mẹ thì người bảo lãnh cần phải viết đơn bảo lãnh. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của người bảo lãnh sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để tiếp tục cứu xét cho đến khi cha mẹ của người bảo lãnh được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nơi mà cha mẹ người bảo lãnh đang sống.

Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, người bảo lãnh cần chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung.

  • Thời gian xét duyệt hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ cho bố mẹ:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cha mẹ được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm.

Thông thường thì  thời gian xét duyệt hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ cho bố mẹ sẽ kéo dài khoảng 4 – 6 tháng.

  • Thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị:

Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh của người bảo lãnh có quốc tịch Hoa Kỳ

Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)

Khai sinh của người bảo lãnh

Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Bảo trợ tài chính và thủ tục tại trung tâm chiếu kháng quốc gia (NVC)

Sau khi hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ người bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để kiểm tra và xét duyệt. Người bảo lãnh cần nộp một bộ hồ sơ bảo trợ tài chính và những giấy tờ cần thiết khác để chứng minh khả năng tài chính của người bảo lãnh. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của người bảo lãnh và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở địa điểm mà cha mẹ của người bảo lãnh sinh sống.

Bảo trợ tài chính: Người bảo lãnh cho cha mẹ của người bảo lãnh phải nộp bộ bảo trợ tài chính để chứng minh người được bảo lãnh có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chính nhập cư. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu về khả năng tài chính này thì người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ với người bảo lãnh cũng phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu theo bảng hướng dẫn của NVC.

Bảo lãnh định cư diện gia đình

Thời gian xét duyệt hồ sơ bảo trợ tài chính: Thời gian để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chính cho đến khi phỏng vấn là từ 3 đến 6 tháng.

  • Thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị:

Bản sao thuế thu nhập gần nhất

Bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh( nếu làm chủ)

Bản gốc hay bản sao giấy khai sinh của người bảo lãnh