Ba yêu cầu chính về thị thực EB-5

Để hội đủ điều kiện để được định cư tại Hoa Kỳ, các nhà đầu tư tiềm năng EB-5 phải đáp ứng một số yêu cầu thị thực EB5 nhất định. Có 3 yêu cầu thị thực EB 5 chính mà các nhà đầu tư phải hoàn thành. Một khi đơn đăng ký của họ được chấp thuận, đương đơn xin thị thực EB 5, vợ / chồng của họ và những đứa con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, tất cả có thể hội đủ điều kiện để được thường trú tại Hoa Kỳ. Để đáp ứng 3 yêu cầu thị thực EB 5 chính, nhà đầu tư phải đầu tư vào một doanh nghiệp đủ điều kiện, đầu tư số vốn đầu tư tối thiểu, và tạo tối thiểu 10 việc làm. Dưới đây là ba yêu cầu chính về thị thực EB-5: 

1. Nhà đầu tư phải đặt vốn vào doanh nghiệp đủ điều kiện.


Một ứng viên EB5 có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc họ có thể đầu tư vào một trung tâm khu vực quản lý một dự án. Có ưu và khuyết điểm đối với từng loại hình đầu tư. Bạn có thể tham khảo thêm Ưu và khuyết điểm của đầu tư trực tiếp EB-5. 

Một ứng viên xin thị thực EB5 có quan tâm đến việc quản lý kinh doanh của họ và có khả năng tạo ra lợi tức lớn từ đầu tư của họ có thể quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới. Các doanh nghiệp này có thể được cấu trúc như một công ty duy nhất, một công ty hợp danh, hoặc một công ty. 

Trong khi các doanh nghiệp thương mại mới phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990, một nhà đầu tư muốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại lâu đời có thể làm như vậy trong một số trường hợp. Một doanh nghiệp thương mại lớn lâu đời có thể hội đủ điều kiện nếu đầu tư dẫn đến một doanh nghiệp thực tế mới do sự gia tăng về giá trị hoặc số lượng nhân viên.

Nhà đầu tư EB-5 có thể không cần phải theo sát quản lý kinh doanh hàng ngày


Nếu một nhà đầu tư không muốn trong vai trò quản lý hàng ngày trong việc quản lý dự án EB5 của họ, họ có thể chọn một trung tâm khu vực đầu tư. Các trung tâm khu vực do Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định và có thể tài trợ các dự án đầu tư cho các nhà đầu tư EB5. Các trung tâm khu vực có thể tận dụng các yêu cầu tạo việc làm dễ dàng hơn. Họ có thể tính việc tạo việc làm gián tiếp và tạo ra việc làm trực tiếp.


2. Người nộp đơn xin EB5 phải đầu tư số tiền đầu tư vốn tối thiểu.


Các ứng viên xin thị thực EB5 phải thực hiện một khoản đầu tư vốn là 1 triệu đô la vào một doanh nghiệp thương mại. Số tiền này có thể được giảm xuống còn $ 500,000 nếu dự án nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA). TEA là một khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp là 150% tỷ lệ thất nghiệp của cả nước.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Vốn đầu tư là yêu cầu hàng đầu về đầu tư EB-5


3. Một ứng viên EB 5 phải hoàn thành các yêu cầu tạo việc làm.


Việc đầu tư của một ứng viên EB5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho các công nhân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn. Các ứng viên EB5 có thể trình bày một kế hoạch kinh doanh cho USCIS chi tiết cách thức tạo ra 10 việc làm trong một thời gian hợp lý. Thông thường, một khoảng thời gian hợp lý là trong vòng 2 năm kể từ khi nhận được thẻ xanh có điều kiện.

EB-5 đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp thương mại mới phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp. Một công việc trực tiếp là một công việc có thể nhận diện được. Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp thương mại mới là những công việc trực tiếp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp thương mại mới là một khu nghỉ mát, việc tạo ra một vị trí tiếp tân hoặc tiếp khách có thể tính là công việc trực tiếp.

Tạo ra việc làm cho công dân Mỹ


Trong khi các khoản đầu tư của trung tâm khu vực EB5 phải tạo ra 10 việc làm, họ có nhiều yêu cầu tạo việc làm linh hoạt hơn. Đầu tư trung tâm khu vực có thể tính việc tạo việc làm gián tiếp và tạo ra việc làm trực tiếp. Các công việc gián tiếp là các công việc được tạo ra bên ngoài đầu tư của trung tâm khu vực do kết quả của dự án. Những công việc này có thể bao gồm các nhà cung cấp và nhà cung cấp. Tạo việc làm từ dự án là các công việc trong cộng đồng nơi dự án được xây dựng và là kết quả của tác động kinh tế của dự án, hay nói cách khác là thu nhập của các nhân viên dự án EB-5. 

Xem thêm: http://eb5.vn/chuan-bi-phong-van-visa-eb-5-cho-cac-nha-dau-tu-eb-5/

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

» HỘI THẢO ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ GẦN NHẤT