Gọi ngayTư vấn

7 sự khác biệt chính giữa thị thực E2 và thị thực EB-5.

Các thị thực E2 và thị thực EB-5 là cả hai lựa chọn tuyệt vời để xem xét nếu bạn là một nhà đầu tư hoặc doanh nhân muốn đến Mỹ. Thoạt nhìn, cả hai loại thị thực này đều rất giống nhau. Cả hai thị thực cho phép bạn đến và làm việc ở Mỹ dựa trên việc đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, cả hai loại visa này đều rất khác nhau theo nhiều cách . Thị thực phù hợp với bạn sẽ tùy thuộc vào mục tiêu di dân cụ thể của bạn và hoàn cảnh cá nhân của bạn . Khi bạn đọc xong bài viết này, bạn nên hiểu rõ hơn về thị thực nào là tốt nhất cho bạn.


1. Visa không di cư với người nhập cư


Sự khác biệt lớn đầu tiên giữa thị thực E2 và thị thực EB-5 là thị thực E2 là một thị thực không di dân , và thị thực EB-5 là một thị thực nhập cư .
-Thị thực không di dân là tạm thời và không trực tiếp dẫn đến thẻ xanh.
-Thị thực di dân dẫn đến thẻ xanh và nơi thường trú hợp pháp ở Hoa Kỳ.
Điều này có nghĩa là với một thị thực EB-5 bạn đủ điều kiện nhận được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp.

Với thị thực E2, bạn vẫn có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong khi bạn đang ở trong tình trạng hợp pháp, nhưng thị thực của bạn sẽ không trực tiếp dẫn đến một thẻ xanh. Để đi từ thị thực E2 sang thẻ xanh, bạn cần phải “điều chỉnh tình trạng” sang trạng thái thị thực nhập cư , hoặc xin thị thực nhập cư .
Ngoài ra, vì thị thực E2 là một thị thực không di dân, bạn phải có “ý định rời Mỹ” khi tình trạng E2 của bạn kết thúc.
Thị thực EB-5 không yêu cầu bạn phải có ý định rời khỏi Hoa Kỳ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc


2. Yêu cầu về quốc tịch

Sự khác biệt tiếp theo giữa thị thực EB-5 và thị thực E2 là liên quan đến quốc tịch của bạn.
Thị thực E2 chỉ dành cho những người có quốc tịch của một quốc gia có hiệp ước E2 với Hoa Kỳ.
Để kiểm tra xem liệu quốc gia của bạn có hiệp ước E2 với Mỹ, bạn có thể tham khảo trên web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.  

Sự khác biệt giữa EB-5 và E-2 còn liên quan đến quốc tịch


Có một số nước lớn không có hiệp ước E2 với Hoa Kỳ, bao gồm:

-Trung Quốc
-Nga
-Brazil
-Ấn Độ

Điều này có nghĩa là các công dân từ những nước không có hiệp ước E2 với Hoa Kỳ không đủ điều kiện để được cấp visa E2.

Mặt khác, thị thực EB-5 không có yêu cầu về quốc tịch . Bạn có thể là người quốc gia từ bất kỳ quốc gia nào và đủ điều kiện để có thị thực EB-5.


3. Số tiền đầu tư tối thiểu

Số tiền đầu tư khác nhau

Sự khác biệt lớn tiếp theo giữa thị thực E2 và thị thực EB-5 là số tiền đầu tư tối thiểu của bạn.
Đối với thị thực EB-5, bạn phải đầu tư tối thiểu 1 triệu đô la Mỹ vào kinh doanh tại Hoa Kỳ. Nếu bạn đầu tư vào một “khu vực việc làm được nhắm mục tiêu” bạn có thể hội đủ điều kiện để đầu tư một khoản tiền giảm là $ 500,000.

Một khu vực làm việc nhắm mục tiêu là một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc một khu vực nông thôn.

Mặt khác, thị thực E2 không có một khoản đầu tư quy định tối thiểu. Để có được thị thực E2, bạn cần phải đầu tư một khoản tiền “đáng kể” vào kinh doanh ở Hoa Kỳ. Các quy định không xác định rõ ràng một số tiền tối thiểu quy định được coi là đáng kể.

Thay vào đó, số tiền đầu tư tối thiểu cho thị thực E2 dựa trên “kiểm tra tỷ lệ”.

Điều này có nghĩa là, đối với thị thực E2, số tiền bạn đầu tư sẽ được so sánh với tổng số doanh nghiệp có thể so sánh.
Đối với các doanh nghiệp có chi phí thấp hơn, đầu tư của bạn dự kiến ​​sẽ là một tỷ lệ lớn hơn trong tổng chi phí kinh doanh được thiết lập. Đối với các doanh nghiệp có chi phí cao hơn, đầu tư của bạn có thể là một tỷ lệ thấp hơn so với tổng chi phí kinh doanh được thiết lập. 


4. Tạo việc làm


Sự khác biệt tiếp theo giữa thị thực E2 và thị thực EB-5 là liên quan đến việc tạo việc làm.
Để có được thị thực EB-5, bạn phải tạo 10 việc làm toàn thời gian cho công nhân Hoa Kỳ. Những việc này phải được tạo ra trước khi bạn nhận được thẻ xanh vĩnh viễn.
Để có được một thị thực E2, không có yêu cầu chính thức cho bạn để tạo ra công ăn việc làm.
Thay vào đó, để có được thị thực E2, bạn phải chứng minh rằng doanh nghiệp bạn đang đầu tư không phải là “biên”.

Một doanh nghiệp cận biên là một doanh nghiệp không có khả năng hiện tại hoặc trong tương lai để tạo ra thu nhập đủ để cung cấp nhiều hơn một cuộc sống tối thiểu cho nhà đầu tư E2 và gia đình họ.

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu bên lề đối với thị thực E2, bạn có thể chứng minh rằng doanh nghiệp của bạn sẽ tạo ra thu nhập đủ để cung cấp nhiều hơn một cuộc sống tối thiểu cho bạn và gia đình của bạn.
Bạn cũng có thể đáp ứng các yêu cầu bên lề bằng cách cho thấy rằng doanh nghiệp của bạn sẽ có nhu cầu thuê nhân viên Mỹ và do đó có tác động tích cực đến nền kinh tế Mỹ.

Sự khác biệt về tạo việc làm


Vì vậy, đối với thị thực E2, bạn có thể cho thấy việc tạo việc làm ở Hoa Kỳ nhưng không nhất thiết phải giống như một thị thực EB-5 .


5. Nguồn vốn


Đối với thị thực E2 và thị thực EB-5, bạn phải cho biết vốn đầu tư của bạn đã được hưởng hợp pháp.
Một số ví dụ về các nguồn vốn hợp pháp là:

  • Thu nhập từ việc làm hợp pháp
  • Thu nhập từ việc bán bất động sản
  • Thu nhập từ bán doanh nghiệp
  • Món quà
  • Một khoản vay

Trong khi cả thị thực E2 và thị thực EB-5 yêu cầu quỹ của bạn đến từ một nguồn hợp pháp, thì sự khác biệt là yêu cầu này nghiêm ngặt như thế nào.
Để có được thị thực EB-5, yêu cầu nguồn quỹ hợp pháp được xem xét kỹ lưỡng hơn so với thị thực E2. 


Đối với thị thực EB-5, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp nhiều tài liệu chứng minh chính xác số tiền bạn nhận được.


6. Thời gian biểu

Sự khác biệt tiếp theo giữa thị thực E2 và thị thực EB-5 có liên quan đến khoảng thời gian cần thiết để có được thị thực.

Phải mất nhiều thời gian hơn để có được một thị thực EB-5 hơn là phải có để có được một thị thực E2.
Quá trình EB-5 là một quá trình rất dài và đa bước:

Bước 1 – Xử lý I-526

Bước đầu tiên để có được một thị thực EB-5 là nộp một Mẫu I-526.
Hiện tại, USCIS mất khoảng 18 tháng để xử lý I-526.

Bước 2 – Điều chỉnh Tình trạng hoặc Xử lý Visa

Bước thứ hai để có được thị thực EB-5 là “điều chỉnh tình trạng” hoặc phải qua quá trình xét xử.
Điều chỉnh tình trạng: mất khoảng 6 tháng
Xử lý Lãnh sự: mất khoảng 8 đến 12 tháng

Bước 3 – Điều kiện thường trú hợp pháp:

Sau khi hoàn thành Bước 2, bạn sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện 2 năm.

Bước 4 – Xử lý I-829

3 tháng trước khi hết hạn thẻ xanh có điều kiện, bạn phải nộp Mẫu I-829 để trở thành chủ thẻ xanh vô điều kiện.
Thời gian xử lý hiện tại cho Mẫu I-829 là khoảng 2,5 năm.
Như bạn thấy, quá trình EB-5 dài và mất nhiều bước.
Mặt khác, visa E2 nhanh hơn nhiều và quá trình này dễ dàng hơn.

Thời gian xử lý visa E-2 nhanh hơn

Có 2 cách để đăng ký E2:

Thay đổi Trạng thái:

Thay đổi Tình trạng được thực hiện hoàn toàn tại Hoa Kỳ.
Thời gian xử lý thông thường cho Thay đổi Tình trạng là khoảng 3 tháng
Bạn có thể phải trả thêm phí cho Xử lý Cao cấp để đơn của bạn được xử lý trong 15 ngày .
Đây là những hình thức mà luật sư của bạn sẽ nộp:
Mẫu I-129 cũng như Phụ lục E
Mẫu I-539 dành cho người phụ thuộc của bạn

Xử lý visa:

Xử lý Visa được thực hiện tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài
Quá trình này mất khoảng 3 tháng
Đây là những hình thức mà luật sư của bạn sẽ nộp:
Mẫu DS-160
DS-156 E
DS-160 cho người phụ thuộc của bạn


7. Ủy quyền làm việc


Sự khác biệt tiếp theo giữa thị thực E2 và thị thực EB-5 có liên quan đến khả năng của bạn để làm việc tại Hoa Kỳ.
Cả hai thị thực đều cho phép bạn làm việc ở Mỹ.
Sự khác biệt là trong phạm vi mà bạn có thể làm việc.

Visa E2

Với thị thực E2, với tư cách là nhà đầu tư chính, bạn chỉ được phép làm việc cho kinh doanh E2.
Bạn phải đến Mỹ để “chỉ đạo và phát triển” kinh doanh E2.
Vợ hoặc chồng của bạn có thể xin phép làm việc cho bất kỳ công ty nào.


Visa EB-5

Với thị thực EB-5, bạn được phép làm việc cho bất kỳ công ty nào.
Bạn vẫn phải “tham gia quản lý” trong hoạt động kinh doanh EB-5. Nhưng bạn cũng có thể làm việc cho các công ty khác.
Vợ hoặc chồng của bạn cũng có thể làm việc cho bất kỳ công ty nào.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời