Gọi ngayTư vấn

7 bước để lập hồ sơ dự án EB-5

Mỗi một dự án EB-5 đều khác nhau. Mỗi dự án lại có những phương pháp, chiến lược và yêu cầu riêng. Tuy nhiên, các bước để hoàn thiện dự án EB-5 đều được tuân thủ theo các bước như nhau. Các yêu cầu đều cần phải theo đúng trật tự như yêu cầu của sở nhập cư và di trú Hoa Kỳ (USCIS). Dưới đây là 7 bước cơ bản để hoàn thành dự án EB-5. Các bạn đừng bỏ lỡ những thông tin dưới đây.

Bước 1: Xác định năng lực của trung tâm khuyến khích đầu tư (TEA): Kể từ khi động lực chính của hầu hết các nhà đầu tư EB-5 là nhận được thẻ xanh của Mỹ – không nhất thiết phải đạt được lợi tức đầu tư cao – phần lớn các nhà đầu tư thích đầu tư số tiền tối thiểu 500.000 đô la Mỹ vào một Dự án đầu tư EB-5 so với $ 1 triệu cho các dự án không nằm trong Khu vực Việc làm Nhắm mục tiêu. Vì vậy, lựa chọn một dự án nằm trong một TEA là rất quan trọng trong thị trường hiện nay. TEAs là những khu vực được chỉ định hoặc nằm trong (i) khu vực thất nghiệp cao, ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc hoặc (ii) khu vực nông thôn.

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Bước 2: Xác định việc tạo việc làm: Vì mục đích chính của chương trình thị thực nhà đầu tư EB-5 là để tạo ra sự tăng trưởng kinh tế dưới hình thức tạo việc làm mới, bước đầu tiên trong quy trình này là xác định tiềm năng tạo việc làm từ một dự án đầu tư. Theo mô hình đầu tư trung tâm khu vực, các công việc trực tiếp, gián tiếp và cố ý sẽ tính vào 10 việc làm theo yêu cầu của mỗi nhà đầu tư EB-5. Điều này có nghĩa là việc tạo ra việc làm sẽ được bắt nguồn từ chi phí chi phí, thu nhập dự án và việc tuyển dụng trực tiếp của người lao động (công việc W-2).

 

Tạo việc làm

Tạo việc làm tối thiểu 10 công việc cho một nhà đầu tư la yêu cầu bắt trong dự án eb-5

Đối với các dự án bất động sản, nhà phát triển bất động sản sẽ cung cấp tài trợ dự án EB-5 với một dự án chi phí và thu nhập chi tiết cho việc phát triển dự án. Nhà kinh tế học EB-5 sẽ xác định số lượng công việc mà USCIS sẽ tính cho sự phát triển của dự án. Như đã đề cập ở trên, đối với mỗi nhà đầu tư EB-5 mà dự án EB-5 chấp nhận, ít nhất phải có 10 việc làm mới ít nhất là hai năm.

 

Bước 3: Xác định mục tiêu tăng vốn EB-5: Một khi tổng số công việc tiềm năng đã được xác định, số đó có thể được chia cho 10 và sau đó nhân với $ 500K (đối với các dự án EB-5 nằm trong TEAs) hoặc $ 1M (cho Các dự án EB-5 không nằm trong TEAs). Ví dụ, nếu một dự án nằm trong một TEA và tạo ra 320 việc làm, dự án có thể hỗ trợ tối đa 32 nhà đầu tư (mỗi người đầu tư $ 500K) hoặc tổng cộng 16 triệu đô la trong đầu tư vốn EB-5. Toán học tương đối đơn giản: 320 việc làm được tạo ra / 10 việc cần thiết cho mỗi nhà đầu tư = 32 nhà đầu tư * 500K mỗi nhà đầu tư = 16 triệu USD trong tổng đầu tư vốn EB-5. Trong ví dụ này, dự án mục tiêu có thể hỗ trợ cho tổng số 32 nhà đầu tư, tất cả những người này sẽ nhận được thẻ xanh tạm thời và cuối cùng, với giả định rằng dự án thực sự tạo ra 320 việc cần thiết.

Xác định mục tiêu là bước quan trọng để không bị thất bại

Vì nhiều dự án đầu tư không hoàn toàn chi phí chính xác số tiền ban đầu được ngân sách hoặc tạo ra chính xác số doanh thu dự kiến, xây dựng một “công việc đệm” vào các dự án EB-5 công việc tính toán là rất quan trọng. Bằng cách tạo đệm như vậy, trong trường hợp sự phát triển của dự án có chi phí ít hơn dự kiến ​​hoặc tạo ra thu nhập ít hơn, tất cả các nhà đầu tư EB-5 sẽ vẫn nhận được thẻ xanh vĩnh viễn mà không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu dự án này tạo ra ít hơn số công việc cần thiết cho mỗi nhà đầu tư, một số nhà đầu tư sẽ có nguy cơ không có thẻ xanh của họ trở thành thường trú ở giai đoạn I-829 của quá trình cấp thị thực EB-5.

 

Vì vậy, tất cả điều này có ý nghĩa gì để xác định tăng vốn EB-5 cho một dự án ngày hôm nay? Các nhà đầu tư EB-5 rất nhạy cảm khi nhận thẻ xanh vĩnh viễn và thành công trong việc tạo ra việc làm. Do đó, trong thị trường ngày nay, các dự án EB-5 cần phải có “công ăn việc làm” ít nhất là 20%. Điều quan trọng cần lưu ý là không có giới hạn về số tiền tối đa của “công việc đệm” một dự án có thể có. Một dự án lớn có tỷ lệ phần trăm nhỏ của vốn EB-5 có thể có “mức độ lao động” vượt quá 300%, điều này làm giảm đáng kể nguy cơ nhập cư của bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào kể từ khi dự án phải thực hiện đúng sai số công việc không thể đạt được.

 

Bước 4: Hoàn thiện Tài liệu Dự án và Tài khoản Khởi kiện Dự án Mở: Một khi dự án EB-5 đã được lập thành tài liệu đầy đủ, nhà tài trợ dự án có trách nhiệm rà soát và phê duyệt bộ tài liệu đầu tư cuối cùng sẽ được đệ trình bởi các nhà đầu tư EB-5. Sau khi tài liệu đã được hoàn tất, nhà tài trợ dự án sẽ làm việc với một ngân hàng lớn của Mỹ để thiết lập một tài khoản ủy thác dự án EB-5 cho NCE, nhà đầu tư EB-5 sẽ đổ vào quỹ đầu tư của họ khi họ đăng ký chào hàng.

Bước 5: Tiếp thị Dự án EB-5 cho Nhà đầu tư: Khi tài khoản bảo đảm đã được mở, NCE có thể bắt đầu đăng ký nhà đầu tư cho dự án EB-5. Tại thời điểm này, nhà tài trợ dự án có một số lựa chọn để tiếp thị thành công dự án cho các nhà đầu tư EB-5:

  1. Tiếp thị trực tiếp bởi nhà tài trợ cho các nhà đầu tư ở nước ngoài,
  2. Thuê đại lý môi giới Hoa Kỳ đăng ký để quản lý việc tăng vốn EB- , và
  3. Làm việc với các công ty di trú / nhập cư nước ngoài ở nước ngoài ở Trung Quốc và các nước khác có chuyên môn trong việc đưa các nhà đầu tư vào các dự án EB-5.

Hầu hết các dự án EB-5 được trình bày và bán cho các nhà đầu tư trong một định dạng hội thảo thông tin, và điều quan trọng là phải phát triển một bộ tài liệu tiếp thị hấp dẫn (brochure / video / summary executive) và dịch chúng sang ngôn ngữ địa phương. Thông thường, một đại diện của NCE sẽ tham dự các hội thảo này để trình bày dự án EB-5, nói chuyện với các nhà đầu tư và trả lời các câu hỏi.

Tiếp thị quảng cáo dự án để kêu gọi vốn đầu tư eb-5

Bước 6: Đăng ký Nhà đầu tư EB-5: Một khi nhà đầu tư mới quyết định đầu tư vào một dự án EB-5 cụ thể, họ sẽ ký hợp đồng thuê bao của dự án và ký quỹ vào tài khoản ký quỹ của dự án NCE. Sau đó, nhà đầu tư EB-5 sẽ làm việc chặt chẽ với một luật sư nhập cư để chuẩn bị đơn xin đầu tư I-526 của mình, hoàn chỉnh với các nguồn tài chính hợp pháp để theo dõi nguồn quỹ đầu tư EB-5 yêu cầu.

 

Nhà đầu tư quốc tế

 

Bước 7: Phát hành vốn EB-5 từ Tài khoản Escrow Project: Mỗi dự án EB-5 sẽ quyết định cơ cấu phát hành ủy thác của riêng mình, xác định khi nào vốn nhà đầu tư EB-5 của nhà đầu tư sẽ có sẵn cho NCE để đầu tư vào việc tạo việc làm Doanh nghiệp. Một số nhà tài trợ dự án EB-5 lựa chọn có vốn nhà đầu tư được giải tỏa từ quỹ ủy thác và có thể đầu tư khi nộp đơn khởi kiện I-526 cho USCIS. Các nhà tài trợ dự án EB-5 khác bảo thủ hơn và lựa chọn có vốn phát hành từ ký quỹ theo sự chấp thuận của từng nhà đầu tư cá nhân EB-5. Cơ cấu bảo toàn hơn này cung cấp cho các nhà đầu tư sự tự tin trong quá trình đăng ký và USCIS sẽ chấp thuận đơn xin cấp thẻ xanh tạm thời trước khi vốn đầu tư vào dự án EB-5.

Xem thêm: http://eb5.vn/tong-quat-nhung-dieu-can-biet-ve-trung-tam-khu-vuc-eb-5/

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời